• Lexicon e-learning

   Anpassad produktion, verktyg och färdiga produkter

  • PLAY

   När och var som helst

 • E-Learning

  Från strategi, process, teknik och design till dramaturgi och pedagogik. Sam- eller totalproduktion, verktyg och färdiga e-learningprodukter. Webbutbildning på distans och interaktiva kurser online. SCORM och SkillSoft.