Akademiska utbildningar

Fastighetsmäklare 120 hp (ECTS)

Fastighetsmäklare 120 hp - en 18 månaders uppdragsutbildning där seminarium i Stockholm eller Malmö varvas med livesända webinarier på kvällstid.

Fastighetsmäklarprogrammet 120 hp (ECTS), är en distansbaserad utbildning på 18 månader och leder till en universitetsexamen med inriktning mot fastighetsförmedling. Utbildningen följer Luleå tekniska universitets kursplan och uppfyller Fastighetsmäklarinspektionens (FMI) utbildningskrav för registrering som fastighetsmäklare.

Utbildningsupplägget är utformat så att fysiska seminariumträffar i Stockholm eller Malmö varvas med online webinarier, inspelade föreläsningar samt egna studier. Deltagaren lär sig först baskunskaper i ämnen som försäljning, marknadsföring och ekonomi. Efter detta fördjupar deltagaren sig i bland annat juridik, fastighetsrätt och fastighetsvärdering. Utbildningen avslutas med kursen fastighetsförmedling II där deltagaren även får tillämpa sina teoretiska kunskaper från tidigare kurser med praktiska övningar i fastighetsförmedling samt göra ett praktiskt examensarbete på 7,5 hp.

Utöver godkänd akademisk utbildning erfordras av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) minimum tio veckors praktik hos registrerad fastighetsmäklare innan deltagren kan ansöka om registrering som fastighetsmäklare. Praktiken skall arrangeras av deltagaren och ligger utanför denna utbildning.

Kurser och innehåll

Genomförande

Utbildningen sker enligt så kallad ”Blended learning”, vilket innebär att fysiska seminariumträffar i Stockholm eller Malmö varvas med online webinarier, inspelade föreläsningar samt egna studier. Utbildningen sträcker sig över 18 månader, sker företrädesvis under kvällstid och är speciellt anpassad för att deltagaren skall kunna fortsätta arbeta viss tid parallellt med studierna. Varje delkurs startar och slutar med ett fysiskt seminarium. Däremellan är det direksända online webinarier varvat med förinspelade föreläsningar via datorn, surfplattan eller telefonen på kvällstid. Mellan de olika passen läser deltagren själv litteraturen, gör övningar, case osv.  Varje delkurs examineras genom skriftlig tentamen eller motsvarande.
*Fysiska träffar varvas med live webinarier och inspelade föreläsningar på nätet.

För att säkerställa kravet på hög kvalitet genomförs hela utbildningen i mindre grupper och med kvalificerade föreläsare från Luleå tekniska universitet, Kungliga tekniska högskolan (KTH), Lexicon University samt näringslivet.

Akademiska poäng

Efter varje delkurs som genomförts med godkänt resultat får deltagaren 7,5 högskolepoäng (Fastighetsförmedling 2 = 22,5 hp, Juridisk översiktskurs 15 hp) från Luleå tekniska universitet Efter avslutad utbildning får deltagaren ett Diplom från Lexicon University samt akademiskt examensbevis från Luleå tekniska universitet vilket är en kvalitetsstämpel och bevis på att utbildningen genomförts med hög kvalitet samt att den uppfyller de akademiska kraven.

Examinationsformer

Varje delkurs avslutas med en skriftlig tentamen eller motsvarande. Som betygsskala används U-VG

Förkunskaper

Vi rekommenderar att deltagaren har gymnasiala förkunskaper eller motsvarande då utbildningen sker på universitetsnivå och i hög studietakt. 

Avgift

Kursavgiften delas upp och faktureras vid fyra tillfällen under utbildningens gång. Kursdeltagarens arbetsgivare skall stå för avgiften. Det köpande företaget ingår ett uppdragsavtal med Luleå tekniska universitet som är utbildningens akademiska examinator. Privatpersoner, enskild firma eller HB får ej köpa uppdragsutbildning. Arbetsgivare och medarbetare binder sig för ett block om 30 hp i taget.

Övrigt

I utbildningspriset ingår undervisning, handledning, kurslitteratur samt mat och fika på seminarierna övriga kostnander såsom hotell, resor, ev frakt av kurslitteratur eller tentamen på annan ort står kursdeltagaren för.