Här finner du exempel på vad vi kan hjälpa till med!

Inom nedanstående kompetensområden är vi verksamma!

Lexicon Affärskonsult har väl inarbetade processer och ett stort kontaktnät för rekrytering och bemanning. Detta tillsammans gör att vi snabbt och med god kvalitet kan hjälpa Er vid behov av dessa tjänster!

Management

VD, Försäljningschefer, Verksamhetschefer, Marknadschefer, Inköpschefer, Ekonomichefer, Produktionschefer och HR-chefer.

Ekonomi

Redovisningsekonomer, Controllers, Löneadministratörer och Ekonomiassistenter.

Inköp

Inköpare (strategiska, projekt, operativa) och Inköpsassistenter

Teknik

Konstruktörer, Ingenjörer, LEAN-kompetens, Produktionsledare, Produktionstekniker, Kvalitetstekniker och Kvalitetssamordnare.

HR

HR-generalister, HR Business Partners, Personalvetare och Rekryteringskonsulter.

Projekt

Projektledare, Projektcontrollers, Projektsamordnare och Projektadministratörer.

Försäljning

Säljledare, Key Account Managers, Säljare, Innesäljare och Marknadsassistenter.

Kundtjänst och Service

Kundtjänstmedarbetare, Ordermottagare och Receptionister

Kontor

Administratörer, Assistenter och Sekreterare