Våra experter hjälper er att analysera situationen!

En förstudie identifierar framtida affärsmöjligheter!

När uppdragets omfattning så kräver, sätter vi ihop ett team av expert som arbetar i projektform, som genomför en förstudie. Förstudien visar på ett nuläge och vilka åtgärder våra experter rekommenderar er att vidta. När beslut om åtgärd är taget, så bistår vi er också med att implementera förädringarna!.

Beroende på vilken typ av hjälp du är i behov, så finns Lexicons Affärskonsulter alltid nära till hands! Vi har en bred skara av experter inom en mängd olika verksamhetsområden.

Behöver du hjälp av en oberoende part för att göra en strategisk bedömning av ett eventuellt samgående mellan två företag? Lexicon Affärskonsult gör en affärsmässig bedömning och avrapporterar till uppdragsgivaren med rekommenderade lösningar och åtgärder.

Behöver din verksamhet flyttas? Lexicon Affärskonsult driver arbetet i projektform med avseende på tid, kvalitet och kostnad. Löpande avrapportering till styrgrupp hos kund.

Har du identifierat vilka brister som finns i er verksamhet, men saknar rätt kompetens för att åtgärda dem? Lexicon Affärskonsult ger dig en "second opinion" i frågan och driver sedan arbetet med att implementera förändringarna i din verksamhet.