Om Arbetsmarknad

Ett område inom Lexicon Yrkesutbildning

Sedan 1979 har Lexicon anlitats av företag för att utbilda deras egen personal och bli mer konkurrenskraftiga. Det har gett oss på Lexicon en unik inblick i vilka kompetenser och färdigheter som faktiskt krävs för att få anställning och bli framgångsrik i sin yrkesroll.

Företagen har alltid krävt höga resultat, vilket lett till att våra utbildningar ständigt vässats och förbättras för att bli så innehållsrika och slagkraftiga som möjligt.

Vi tar nu erfarenheterna från vad företagen behöver vidare till Lexicon Work, specialiserat för dig som vill in på arbetsmarknaden samtidigt som du utvecklas för att bli framgångsrik i din yrkesroll.

Lexicon har arbetat framgångsrikt sen 1979 med att utveckla företag och organisationer. Vi tar nu erfarenheterna från vad företagen behöver vidare till Lexicon Work, specialiserat för dig som vill in på arbetsmarknaden samtidigt som du utvecklas för att bli framgångsrik i din yrkesroll.