IT-branschen

En fantastisk möjlighet

Inom alla IT-yrken råder det brist på arbetskraft och inom vissa IT-yrken är bristen på rätt kompetens mycket stor. För dig som redan har erfarenhet inom IT kan Lexicons IT-påbyggnadsutbildning vara vägen tillbaka. Utbildningen som Lexicon bedriver på uppdrag av Arbetsförmedlingen kan Lexicon vara ingången till ett mycket spännande yrkesområde, med stora utvecklingsmöjligheter och en dynamisk miljö.

Lexicons IT-påbyggnadsutbildning är det bästa valet om du vill jobba med IT

IT utbildning. I vår Stöd och matchning får du tillgång till och information om ett mycket brett utbud av IT kurser, lett av lärare med branschkunskap. Utbildningserbjudandet är unikt och erbjuds bara av Lexicon, inom ramen för Stöd och matchning. Allt från grundkompetenser som exempelvis Officepaketet, eller mer avancerade kurser inom IT administration, programmering och webbdesign. Lexicon har sedan 1979 utbildat mer än en miljon människor och vår specialisering är inom IT. Vi vet vilka kompetenser arbetsgivare söker och vi kan IT-utbildning!

Träffa IT-arbetsgivare i Lexicons lokaler via regelbundna rekryteringsträffar, då du har möjlighet till kort-intervjuer med flertalet företag. Vidare kommer vi arbeta för att ordna individuella intervjuer med arbetsgivare i vårt omfattande nätverk, samt stödja dig att själv finna intervjutillfällen. Vi har IT-nätverket!

Individuellt stöd kopplat till arbetssökande riktat gentemot IT-branschen. Hur ska ett IT-CV se ut? Vilka kanaler ska jag använda mig av för att få kontakt med rätt arbetsgivare? Vad ska jag tänka på inför intervjun med IT-arbetsgivare? Vad letar IT-företag efter och vad kräver de av sina sökande? Svar på dessa frågor kommer ges under Stöd och matchning-programmet hos Lexicon. 
Vi vet hur IT-branschen fungerar!

Hur ser upplägget ut?

För att du ska kunna ta del av Lexicons Stöd och matchnings-program måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Du ansöker via din handläggare på Arbetsförmedlingen som behöver anvisa dig för att du ska kunna starta. Efter att vi fått din anvisning från din handläggare blir du kallad till ett första möte av oss på Lexicon, då vi tar fram ett individuellt schema och målsättning tillsammans med dig. Vår rekommendation kommer vara att du är på plats i våra lokaler så mycket som möjligt. Du tar del av IT- och arbetsmarknadsföreläsningar samt ett rådgivande individuellt samtal per vecka, vidare erbjuds även workshops inom IT och arbetsmarknadsfrågor. Du har även i våra lokaler tillgång till ett mycket omfattande självstudiematerial. Alla aktiviteter är lärarledda. Hela programmet är 90 dagar, med möjlighet till förlängning.