Roller

Vilka kompetenser är kopplade till vilka roller inom IT-branschen?

Vilka kompetenser är kopplade till vilka roller inom IT-branschen?

Systemutvecklare/Programmerare tar fram och utvecklar data/IT-system eller delar av system. Man kan utveckla allt ifrån ekonomisystem till system för att styra industriproduktion. Programmering är ofta kärnan i systemutvecklarens arbete. Det är viktigt att vara logisk men det ska understrykas att kreativitet är en stor del i arbetet. De flesta utvecklare arbetar i team. Generellt är det mycket hög efterfrågan på arbetsmarknaden efter systemutvecklare. De vanligaste programmeringsspråken på den svenska arbetsmarknaden är Java och C#/.Net

Webbutvecklare/designer bygger upp och designar webbplatser. Det innebär både arbete med scripspråk såsom HTML, Javascript och CSS men även grafisk design där de vanligaste verktygen är Photoshop, Illustrator och Indesign. Gällande efterfrågan på arbetsmarknaden av webbutvecklare är den mycket hög, medans webbdesigners har högre konkurrens om jobben.

Spelutvecklare omsätter idéer till att bli riktiga spel. Det är spelutvecklaren som skapar spelet från grunden och ser till att det håller högsta möjliga kvalitet. Arbetet kan egentligen delas in i tre olika delar. Man kan antingen arbeta med design, grafik eller programmering. Vanliga verktyg är samma som inom system och webbutveckling. Speciellt inom programmering kopplat till spelutveckling är efterfrågan på arbetskraft mycket stor.

Drift/Support-tekniker. Drifttekniker arbetar med att underhålla servrar, infrastruktur och applikationer. Supporttekniker eller helpdesktekniker arbetar ofta med att lösa problem med datorer åt kunder eller kollegor. I båda rollerna är man expert på datorer samt IT-system och behöver vara bra på att lösa problem. Goda kunskaper inom Office 365, Powershell och Azure är vanligen efterfrågade kompetenser. På arbetsmarknaden är behovet av dessa kompetenser stora.

Molnspecialist Det saknas IT-specialister i Sverige, och störs brist är det på specialister som vill fokusera på framtidens molntjänster. IT-molnspecialister har fördjupad kunskap i första hand inom Microsoft Azure, Molnsäkerhet, Office 365 och servervirtualisering, och hur man bygger upp dessa. Vanliga miljöer är samma som inom support/drift. Mycket stor efterfrågan på arbetsmarknaden.