Erfarenhetsträffar

Fastighetsbranschens egen mötesplats

Erfarenhetsutbyte mellan fastighets- och bostadsbranschens alla kollegor.

Hinner ni prata om och diskutera nya arbetssätt?
Som företag kan det vara svårt att ta tiden som behövs för att med sina medarbetare hinna prata om och diskutera nya arbetssätt.

Vi skapar tillsammans en plats för erfarenhetsutbyte mellan dig och andra kollegor runt om i landet.  Få ett nytt nätverk, ta till dig av nya idéer och utvecklas både som individ och som medarbetare på företaget.

Vi vägleder dig som deltagare genom konferensdagarna och tillsammans med de andra deltagarna bidrar ni med stora delar av innehållet genom de egna erfarenheterna och sitt egna engagemang.
Kvällen ägnas åt fortsatt erfarenhetsutbyte men under mer avslappnade former och gemensam middag.

Våra erfarenhetsträffar fyller ett stort behov som inspirationskälla med bra tillfälle för erfarenhetsutbyte.

Internat
Erfarenhetsträffarna genomförs på internat där du kan välja på en eller två nätter.