Om Fastighet

Utbildningar, kurser och kompetenstjänster i fastighetsbranschen

Lexicon Fastighet ser till att säkra och utveckla kompetensen hos företagen i fastighetsbranschen. Med hjälp av enstaka kurser, helhetslösningar, kompetenskartläggning och erfarenhetsträffar ser vi till att personalen är uppdaterade med rätt kunskap. Vi startade 1985 och då med namnet PLUS Utbildning men ingår sedan 2010 i Lexicongruppen.

Vi skapar en konstruktiv och långsiktig kompetensförsörjning hos företagen vi tillhandahåller det branschen efterfrågar.

Vi kombinerar kurser inom teknik med kurser inom kundservice och marknadsföring och har programutbildningar som Förvaltningsutbildning, Bovärdsutbildning och Miljövärdsutbildning.

I samtliga kurser ligger stort fokus på att blanda både teori och praktik och för våra tekniska utbildningar använder vi oss även av anpassade utbildningsmiljöer som gör lärandet ännu tydligare.

Vi arbetar inom ämnesområdena:

 • Arbetsmiljö
 • Besiktning
 • Energi och innemiljö
 • Fastighetsteknik
 • Juridik
 • Utemiljö
 • Konsulttjänster
 • Företagsanpassat
 • Studiebesök
 • Besiktningshandböcker
 • Erfarenhetsträffar
 • Personlig utveckling och marknad
 • Förvaltarutbildning