• www.newton.se

      Lexicon Fastighet är uppköpta av Newton

  • Fastighet

    Lexicon Fastighet ägs numer av Newton Kompetensutveckling. Vi levererar samma utbildningar som tidigare med fortsatt fokus på fastighetsteknik, förvaltning, besiktning, utemiljö, juridik, energi och innemiljö.