Förvaltarutbildning

Diplomerad utbildning för förvaltare

Utbildningen för dig som är ny i förvaltarrollen eller behöver uppdatera dina kunskaper inom fastighetsförvaltning. Stärk dina kunskaper med en yrkesinriktad utbildning med en aktuell förvaltarutbildning.

Ny kursomgång den 15 oktober

En utbildning som ger dig
en bra kunskapsgrund med stor förståelse kring eget och andras arbete, att leda möten och förhandlingar, olika ekonomiska begrepp och hur de kan tillämpas samt praktiskt förstå juridiken.

Kursen vänder sig till dig
som arbetar i Fastighetsbranschen och som vill utveckla din kunskapsgrund avseende förvaltningsfrågor. Utbildningen passar även dig som har en byggteknisk eller ekonomisk bakgrund och vill utöka dina kunskaper med en mer förvaltningsinriktad utbildning.

Lexicon Förvaltarutbildning ger dig en trygg kunskapsgrund.
Kunskaperna som du får genom Lexicon Förvaltarutbildning gör att du känner dig säkrare och får en djupare förståelse i diskussioner med egen personal och inhyrda entreprenörer.

  • Du lär dig att tillämpa metoder för problemlösning och planering av eget och andras arbete.
  • Du lär dig att leda möten och förhandlingar samt kunna argumentera så att resultatet blir tillfredsställande för alla parter.
  • Du lär dig att förstå olika ekonomiska begrepp och termer samt praktiskt kunna tillämpa de ekonomiska kunskaperna.
  • Du lär dig att praktiskt förstå de olika juridiska aspekterna i relationen mellan hyresvärd och hyresgäst samt kunskap och förståelse för juridiken i samband med upphandling av ny- och ombyggnation.

Utbildningens omfattning och tid
Det är totalt 15 utbildningsdagar fördelat på 5 utbildningsblock.

Block 1 Ledarskap, kommunikation och personlig planering
Block 2 Juridik
Block 3 Teknik och installationer
Block 4 Fastighetsförvaltning
Block 5 Fastighetsekonomi

Tentamen och Diplomering
Vi erbjuder tentamen efter varje avslutat kursblock. Vid genomförd tentamen med godkänt resultat för samtliga utbildningsblock diplomeras deltagarna vid utbildningens slut.

Tentamen är frivillig och till de deltagare som valt att inte genomföra tentamen utdelas kursintyg.

Stärk din kompetens som fastighetsförvaltare med Lexicon Förvaltarutbildning. Boka