Förvaltarutbildning

Diplomerad utbildning för förvaltare

Utbildningen för dig som är ny i förvaltarrollen eller behöver uppdatera dina kunskaper inom fastighetsförvaltning. Stärk dina kunskaper med en yrkesinriktad utbildning med en aktuell förvaltarutbildning.

Ny kursstart 24 mars 2020

En utbildning som ger dig
en bra kunskapsgrund med stor förståelse kring eget och andras arbete, att leda möten och förhandlingar, olika ekonomiska begrepp och hur de kan tillämpas samt praktiskt förstå juridiken.

Kursen vänder sig till dig
som arbetar i Fastighetsbranschen och som vill utveckla din kunskapsgrund avseende förvaltningsfrågor. Utbildningen passar även dig som har en byggteknisk eller ekonomisk bakgrund och vill utöka dina kunskaper med en mer förvaltningsinriktad utbildning.

Förvaltarutbildning ger dig en trygg kunskapsgrund.
Kunskaperna som du får genom Lexicon Förvaltarutbildning gör att du känner dig säkrare och får en djupare förståelse i diskussioner med egen personal och inhyrda entreprenörer.

  • Du lär dig att tillämpa metoder för problemlösning och planering av eget och andras arbete.
  • Du lär dig att leda möten och förhandlingar samt kunna argumentera så att resultatet blir tillfredsställande för alla parter.
  • Du lär dig att förstå olika ekonomiska begrepp och termer samt praktiskt kunna tillämpa de ekonomiska kunskaperna.
  • Du lär dig att praktiskt förstå de olika juridiska aspekterna i relationen mellan hyresvärd och hyresgäst samt kunskap och förståelse för juridiken i samband med upphandling av ny- och ombyggnation.

Utbildningens omfattning och tid
Det är totalt 15 utbildningsdagar fördelat på 5 utbildningsblock.

Block 1 Ledarskap, kommunikation och personlig planering
Block 2 Juridik
Block 3 Teknik och installationer
Block 4 Fastighetsförvaltning
Block 5 Fastighetsekonomi

Tentamen och Diplomering
Vi erbjuder tentamen efter varje avslutat kursblock. Vid genomförd tentamen med godkänt resultat för samtliga utbildningsblock diplomeras deltagarna vid utbildningens slut.

Tentamen är frivillig och till de deltagare som valt att inte genomföra tentamen utdelas kursintyg.

Stärk din kompetens som fastighetsförvaltare med Lexicon Förvaltarutbildning. Läs mer om kursupplägget och kursinnehåll här.

 

Sanna Stark är förvaltare på Einar Mattsson och tidigare deltagare på Lexicon Förvaltarutbildning.

Hur har utbildningen hjälpt dig i din roll som fastighetsförvaltare på Einar Mattsson?
– Mycket skulle jag säga, jag fick en god inblick i förvaltaryrket. Den breda kunskapen kommer efter hand när man kommer ut i verkligheten och arbetar. Det känns väldigt bra att ha gått igenom så många olika områden. När frågan dyker upp tänds ett litet ljus och man minns att man gått igenom frågan på utbildningen och vet var
man ska börja leta efter svaret.

Vilken roll har du på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning?
– Jag arbetar som fastighetsförvaltare för bostadsrätter samt vår nyproduktion där både bostadsrätter och hyresrätter ingår.

Hur kom det sig att du anmälde dig till Lexicon Förvaltarutbildning? Valde du bland fler utbildningar?
– Jag blev nominerad av mitt företag att gå Lexicon Förvaltarutbildning och jag är väldigt glad att de valde just denna utbildning som har ett upplägg som passar mig perfekt. Man får fokusera på ett eller två ämnen intensivt i några dagar och koppla bort jobbet för att kunna gå in helhjärtat i detta. Att köra utbildningen på internat var perfekt. Det ger en möjlighet att gå in i en liten studiebubbla under tiden, bort från vardagen med allt vad det innebär.

Är det något utbildningsblock som du tycker att du har haft mer nytta av än andra?
– Jag har haft mest nytta av det som berör teknik och installationer. Det intresserar mig mest och är också det jag tidigare jobbat minst med, så det var väldigt lärorikt.

– Samtliga föreläsare var oerhört kompetenta och inspirerande. Man märker att de är specialister på sitt område och brinner för att lära ut och jag fick många aha-upplevelser där.

Varje utbildningsblock avslutas med en skriftlig tentamen i klassrummet, hur kändes det?
– Helt ok. För oss som inte studerat nyligen är det väldigt skönt att kunna tenta av ett block och sedan släppa det och gå vidare i stället för att ha en väldigt stor tenta på slutet.

Utbildningen förläggs på olika konferensanläggningar/kursgårdar i närheten av Stockholm och Göteborg, hur har det varit?
– Jag tycker att det är mycket bra att utbildningen genomförs med en sammanhållen grupp av deltagare från början till slut, man lär känna varandra på ett helt annat sätt och kommer varandra närmare då man bor och lever med varandra dygnet runt.

Skulle du rekommendera en kollega att gå utbildningen?
– Definitivt. En kollega till mig har också gått utbildningen.