Fastighetstekniskt labb

Vår utbildning sker i lokaler som är anpassade och specialaninredda för utbildningen

Möjlighet till att utveckla tekniska förvaltare, fastighetsingenjörer och fastighetstekniker till att bli bättre och effektivare drifttekniker.

En vecka i skolbänken och praktiska övningar i Lexicons fastighetstekniska labb kan vara lösningen.

Sedan ett par år samarbetar Lexicon med Wikström AB och Anders Malmberg som har vidareutvecklat utbildningen Driftteknik – värme och ventilation i fastigheten.

– De energitekniska systemen blir allt mer komplexa och därför krävs en större helhetsförståelse för att klara dagens krav för energi- och inneklimat, säger Anders Malmberg, ansvarig för projektledning inom Energi på Wikström AB och huvudlärare på denna utbildning tillsammans med Örjan Wängdahl.

Övar i labbmiljö
Utbildningen består av teori och praktiska övningar i Lexicons egna fastighetstekniska laboratorium. Där finns det en speciellt uppbyggd övningsfastighet i miniatyr med driftcentral, trappuppgångar, lägenheter och till och med ett eget simulerat fjärrvärmenät.

– Det handlar om att lära sig hur ett system är uppbyggt och hur man arbetar med datorn samt mer handfast hur man använder reglagen för att effektivisera driften, säger Anders Malmberg. Vi låter deltagarna lösa olika uppgifter genom att skruva och knappa på reglagen och göra mätningar och kontroller.
Utbildningen är mycket populär och genomförs två-tre gånger per år med deltagare från hela landet.

Uthyrning av vårt Fastighetstekniksa labb

Vi hyr ut vårt labb till ert företag. har i våra egna lokaler uppbyggda fastighetslabb för el, sanitet och vitvaror.

Vårt Fastighetslabb har hyrts ut till:

  • Chalmers tekniska högskola
  • Yrkesakademin