Kompetensinventering

Vårt verktyg för att säkerställa er kompetensförsörjning

Vad behöver era nuvarande och blivande medarbetare för kompetens och hur säkerställs det att kunskapen som behövs finns på företaget?

Vi genomför en inventering av medarbetarnas kunskap och tar reda på vilka utbildningsbehov ert företag har. Vi kartlägger företagets resurser och skapar en åtgärdsplan för att uppfylla de mål som företaget och branschen kräver.

Utifrån företagets kompetensbehov kopplas en kompetensinventering in som skapar en individuell utbildningsplan för respektive medarbetare.

Kompetensinventering är även ett bra hjälpmedel vid rekrytering av ny personal.

Är du intresserad av att veta mer, kontakta oss