Studiebesök förvaltning

Behöver ni inspiration i er verksamhet?

Vi genomför studiebesök med rundvandring där vi tillsammans med er tittar på olika typer av förvaltning i växande storstadsregioner.

Finns det lösningar som andra fastighetsförvaltningar använder sig av? Hur hanterar andra förvaltningar sociala problem, sophantering, tvättstugor, nybyggnationer, integration osv.

Listan med frågor kan göras lång och det är ert företags intresse som får styra studiebesöken.

Exempel på innehåll från Fastighets AB Förvaltarens Studiebesök i Malmö och Lund:

  • Öresundsregionens utveckling sedan bron byggdes, från arbetarstad till modern storstad på gott och ont.
  • Vad händer med bebyggelsen från 50, 60 och 70–talet och hur ska den förvaltas?
  • Hur hittar vi nya områden att exploatera och hur skapar vi spännande lösningar på små ytor?

Studiebesök gjordes på följande fastighetsföretag:

  • MKB Fastighets AB, Green House Augustenborg och
    Holma
  • HSB Malmö, Turning Torso och Hyllie
  • Victoria Park, Herrgården
  • AF Bostäder, Bo kompakt och Vegalyckan, avfallshantering