Bokningsvillkor

Fastighetsutbildningar

Praktiska upplysningar

Anmälan till kurs

Anmälan är bindande. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. Förhandsanmäl dig gärna – deltagarantalet är begränsat.

Bekräftelse på bokning

I samband med din bokning skickas en bekräftelse till den e-postadress du angett, detta är endast en bekräftelse på att vi mottagit din bokning. Skulle kursen vara fulltecknad kontaktar vi dig och om du önskar får du då förtur till nästa genomförande. Utlägg som är gjorda för t.ex. resor och logi innan en kallelse till kursstart har skickats, återbetalas inte.

Kallelse till kurs

Vi skickar en kallelse med information om plats och tid ungefär 10 dagar före kursstart.

Inställd kurs

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs om det är för få deltagare anmälda. Skulle vi behöva ställa in en kurs så kontaktar vi dig för en dialog.

Betalningsvillkor

Mot faktura 30 dagar netto. Priserna är exklusive moms. Kursavgiften inkluderar kursdokumentation samt kostnader för måltider om inget annat anges.

Av- och ombokning

Avbokning kan lämnas utan kostnad fram till fyra veckor före kursstart, därefter utgår halv avgift. Avbokar du senare än två veckor före kursstart eller om du uteblir helt, debiteras hel kursavgift. Det går bra att överlåta din kursplats till någon annan på ditt företag.

Vid byte av deltagare - kontakta oss innan kursstart.

Hotell

Vi bokar inte hotellrum för deltagare om inte kursen genomförs på internat. Vi rekommenderar ett antal hotell som ligger bra till i förhållande till kurslokalerna.