PLUS Förvaltarutbildning

Utbildning för förvaltare - Bygg på din kunskap bli diplomerad förvaltare

Är du ny i förvaltarrollen eller behöver du uppdatera dina kunskaper inom fastighetsförvaltning? Vill du bygga på dina kunskaper med en yrkesinriktad utbildning och aktuell förvaltarutbildning?

Som fastighetsförvaltare har du ett omväxlande arbete med krav på många olika kompetensområden. Du ska ta hand om och utveckla ditt fastighetsbestånd på bästa sätt samtidigt som du ska se till att alla hyresgäster och kunder trivs och är nöjda. Ofta har du som fastighetsförvaltare även ett stort ansvar för både fastighetens ekonomiska och tekniska skick och bör också vara skicklig på att hantera entreprenörer och personal. Att du har kunskap om all den juridik som omger fastighetsförvaltning och reglerar relationen mellan hyresvärd och hyresgäst är en förutsättning för att du skall kunna göra ett bra jobb som fastighetsförvaltare

PLUS Förvaltarutbildning ger dig en trygg kunskapsgrund.

Kunskaperna som du får genom PLUS Förvaltarutbildning gör att du känner dig säkrare och får en djupare förståelse i diskussioner med egen personal och inhyrda entreprenörer.

  • Du lär dig att tillämpa metoder för problemlösning och planering av eget och andras arbete.
  • Du lär dig att leda möten och förhandlingar samt kunna argumentera så att resultatet blir tillfredsställande för alla parter.
  • Du lär dig att förstå olika ekonomiska begrepp och termer samt praktiskt kunna tillämpa de ekonomiska kunskaperna.
  • Du lär dig att praktiskt förstå de olika juridiska aspekterna i relationen mellan hyresvärd och hyresgäst samt kunskap och förståelse för juridiken i samband med upphandling av ny- och ombyggnation.

Kursdokumentation

Vi tillhandhåller kursdokumentation till varje utbildningsblock och i vissa ämnen även faktaböcker.

Utbildningens omfattning och tid

Det är totalt 15 utbildningsdagar fördelat på 5 utbildningsblock. De olika delblockens undervisningar genomförs av erfarna lärare och konsulter med specialkunskaper som har praktisk erfarenhet från branschen. I hela utbildningen varvas teori och praktik med betoning på praktisk tillämpning i det dagliga förvaltningsarbetet.

15 utbildningsdagar fördelat på 5 utbildningsblock

  • Block 1 Ledarskap, kommunikation och personlig planering
  • Block 2 Juridik
  • Block 3 Teknik och installationer
  • Block 4 Fastighetsförvaltning
  • Block 5 Fastighetsekonomi

Tentamen och Diplomering

Vi erbjuder tentamen efter varje avslutat kursblock. Vid genomförd tentamen med godkänt resultat för samtliga utbildningsblock diplomeras deltagarna vid utbildningens slut.

Tentamen är frivillig och till de deltagare som valt att inte genomföra tentamen utdelas kursintyg.

Kommentarer från tidigare deltagare:

”Jag har skaffat mig många nya kunskaper och har via kursinnehållet och alla nya kontakter fått många nya arbetsredskap”

”Mycket nöjd med utbildningen, helt rätt innehåll på rätt nivå i samtliga utbildningsblock”

”Bra tanke att genomföra utbildningen med en sammanhållen grupp deltagare. Det har varit mycket värdefullt att byta erfarenheter och kommer att vara en bra kontaktgrupp för framtida erfarenhetsutbyte”

”Mycket innehållsrikt kursprogram. Bra mix av ämnen som man lätt kan koppla till det dagliga arbetet”

”Positivt att träffa så många kunniga personer från branschen, har skaffat mig ett stort nätverk som jag kan rådfråga i stort och smått”

”Skönt med föreläsare som har båda fötterna på jorden och gedigen kunskap kopplat till praktisk erfarenhet, stort tack till er!”

Stärk din kompetens som fastighetsförvaltare med PLUS Förvaltarutbildning.