IT-processen

Lexicons helhetskoncept inom IT-proffsutbildningar

Lexicons ambition är att kunna erbjuda en helhet vad gäller IT-utbildningar. Ni som kund ska känna att ni är i trygga händer och kan lämna över planeringen av era IT-proffsutbildningar till oss.

Lexicon erbjuder att ta det totala ansvaret för koordineringen av era utbildningar. Vi analyserar vilka kompetensutvecklingsbehov som finns i varje steg och skapar en anpassad utbildningsplan efter detta.

Utbildningskoordinator

Vi på Lexicon IT-proffs anser att det är viktigt att tillsammans med kunden diskutera kring vad målet är för just deras kompetensutveckling. Den kunskapen är viktigt för att vi på bästa sätt ska kunna skapa en utbildningsplan som vi sedan gemensamt kan arbeta efter.

Vår roll som utbildningskoordinator är viktig. Genom att planera in kommande
utbildningsinsatser, följa upp genomförda samt föra en löpande diskussion med kunden kring hur insatsen fortlöper har vi ett ansvar för att kompetensutvecklingen blir väl genomförd och uppfyller de satta målen.