Anpassad utbildning

Behöver du utbildning som är helt och hållet anpassad efter ditt företags önskemål och behov? Är ni flera på företaget som har liknande behov och vill själva välja när och var utbildningen ska hållas?

Vi erbjuder Oracle utbildning som kan anpassas efter ditt och ert företags önskemål och behov.

Erfarenheten från utbildning av över en miljon kursdeltagare har gett oss kunskap om den bästa utbildningsmetodiken där vi nu går ifrån att erbjuda en traditionell kurskatalog med till att erbjuda en tjänst som baseras på en kombination av e-learning, webinar och lärarledda utbildning anpassat till det verkliga och faktiska behovet hos berörd personal och organisation.

Vi tar fram förslag och utbildningsupplägg basera på er verksamhet och situation som vi sedan skräddarsyr på bäst möjliga vis för att på så sätt nå en lägre kostnad än traditionella öppna kurser, minskat intäktsbortfall för era medarbetare, ökad transparens och kostnadskontroll samt en ökad kunskap och lärande på både individ och organisationsnivå. Utbildningsformen baseras på de verkliga behoven hos personal och organisation och formas utifrån följande tre grundpelare: Lärarledd undervisning, webinar, och e-learning.

Att forma utbildningen efter deltagarnas kunskapsnivå och deras arbetsuppgifter och verkliga behov är kritisk för att garantera ett bättre resultat.

Utbildning som tjänst ger högre effektivitet i utbildningen genom målinriktning och ett stegvist planerat genomförande både på individ- och organisationsnivå. Vi samlar sedan allt i en kundanpassad digital utbildningsportal.

Vi garanterar ett bättre resultat som innebär:

  • Kompetensutveckling och ökad kunskap
  • Bibehållen kompetens och nöjdare medarbetare
  • Lägre kostnad än traditionell utbildning
  • Minskat intäktsbortfall
  • Ökad transparens och kostnadskontroll på individ, avdelning- och organisationsnivå.