Skillsoft

Självstudier och studentstöd med kvalitetssäkrat innehåll

I ett längre utbildningsprogram är det nödvändigt att studenten har tillgång till ett kvalitetssäkrat innehåll för egna studier, repetitioner med mera.

Lexicon har ett partneravtal med Skillsoft som är en världens ledande producent av högkvalitativa e-learningprogram. I portföljen ingår över 1 500 kurstitlar som ständigt uppdateras mot gällande branschstandarder och programversioner, inom bland annat professionell IT-kompetens.

Skillsofts lösningar används idag av över 19 miljoner studenter i världen. Dessa webbaserade läromedel gör utbildningen lättillgänglig för studenten oberoende av tid och plats. Innehållet i utbildningarna har ackrediterats av världsledande organisationer för att möta certifieringskraven inom de olika kompetensområdena.

Inom e-learning ingår, förutom själva utbildningen, även stöd för testförberedelser och mentor (rådgivare inom ämneskunskap) på distans.