Upptäck nya fördelarna med    ITIL®4 - Öka din konkurrenskraft

Kostnadsfritt webinar

WEBINAR -Upptäck nya fördelarna med ITIL® 4 - Öka din konkurrenskraft 21 maj 11:00-11:45

I denna 4:e generation av ITIL®, skakar den agila produktutvecklingen hand med den kundorienterade tjänsteutvecklingen. Att skapa värde för alla är det gemensamma mantrat.

Vid millennieskiftet låg IT-verksamhetens fokus primärt på att följa processer för att skapa en effektiv leveransförmåga. Tio år senare hade fokus flyttats till att leverera kvalitativa IT-tjänster. Idag gäller det för IT-verksamheten att tillsammans med användare och kunder producera och skapa värde för alla involverade.

Det knepiga med begreppet värde är att värde skiljer sig från individ till individ. Det gäller därför att förstå vad kunderna anser vara värdeskapande under hela kundresan, från första kontakt till slutlig leverans. Detta vare sig det gäller interna eller externa kundgrupper. Den organisatoriska enhet som producerar en tjänst kan vara såväl nätverksgruppen som hela företaget. Oavsett vilket är det centralt att som tjänsteproducent arbeta nära sina användare, kunder, leverantörer och partners.

En framgångsrik organisation utvecklar ständigt sin konkurrenskraft genom att skapa lösningar som kontinuerligt förbättras och förenklas i användarnas och kundernas ögon. Samtidigt som tjänsterna bli allt effektivare och billigare att producera. En förutsättning för detta är att förstå, testa och utnyttja modern teknologi och nya innovativa arbetssätt.

I vår komplexa värld behöver alla samarbeta och befintliga organisatoriska stuprör rivas. Fokus behöver förflyttas från resursoptimering till produkt- och tjänsteoptimering. Det behövs helt enkelt en flexibel digital strategi där affärsstrategin och IT-strategin smälter samman. Allt behöver hänga ihop som ett system, där alla ingående komponenter är beroende av varandra i syfte att generera värde.

Men var ska vi börja, när utvecklingen går allt fortare?  Hur ska vi tänka och hur ska vi förflytta oss? Det finns så många olika angreppssätt, ramverk och metodiker att luta sig mot ITIL®, DevOps, Lean, agilt etc.

Mot ovanstående bakgrund vill vi gärna reda ut några aktuella ITIL® 4 begrepp kring tjänstehantering (Service Management) och samtidigt besvara den inledande frågan varför ITIL® 4? 

Var: Online
När: 21 maj
Tid: 30 minuter+ 15 minuter frågestund, 11:00 - 11:45
Kostnad: Gratis
 
 
Detta Webinar hålls i samarbete mellan Lexicon IT-proffs och The Service Corporation
 

The ITIL courses on this page are offered by The Sevice Corporation ATO/Affiliate of AXELOS Limited.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.