Certifierad IT-Arkitektur Master

Utbildningen ger dig en bred genomgång av området IT-arkitektur som helhet och rollen som IT-arkitekt. Utbildningen ger dig också en praktisk och teoretisk verktygslåda att använda i ditt dagliga arbete. Du får även lära dig alla viktiga begrepp, ett gemensamt språk för området IT-arkitektur. Utbildningen vänder sig till alla typer av IT-arkitekter.

Som IT-arkitekt har du ansvar för att omsätta kraven till en realiserbar och effektiv arkitektur. En certifierad IT-arkitekt har förmågan att välja den lämpligaste tekniska lösningen för verksamheten.

Utbildningen omfattar tolv dagar uppdelad på sex tillfällen och du certifierar dig enligt DFK-CIA.

Efter genomförd utbildning

Med denna utbildning får du god kännedom i området IT-arkitektur samt kunskap om hur man tar fram, beskriver och värderar arkitekturer. Du får även tillgång till ett gediget nätverk av IT-arkitekter.

 • Begrepp, principer och metoder för utformning av IT-arkitektur
 • Omsätta verksamhetens krav på IT-stöd till en väl fungerande IT-arkitektur
 • Identifiera och värdera de arkitekturdrivande kraven i en komplex kravbild
 • Beskriva och kommunicera arkitekturen till aktuella målgrupper
 • Behärska viktiga arkitekturstilar och mönster

Målgrupp

Som IT-arkitekt (exempelvis lösnings-, mjukvaru- eller infrastrukturarkitekt) och vill fördjupa dig ytterligare inom ditt yrkesområde.

Med utformning av IT-system.

Med val av tekniska lösningar rörande infrastruktur för olika typer av IT-system.

 

Detaljerad kursbeskrivning:

IT-arkitektur, begrepp, principer, standarder och yrkesroller

Ger en bred förståelse för vad IT-arkitektur är och vad en IT-arkitekt gör.

Innehåll:

 • Arkitektur som begrepp och arbetsområde
 • Rollen som IT-arkitekt – vad en IT-arkitekt gör
 • Standarder inom IT-arkitektur
 • Arkitektur – vad, varför och hur – struktur och funktion, om system, komponenter och gränssnitt, mönster och stilar, arkitektur på olika abstraktionsnivåer och med olika perspektiv, att beskriva en arkitektur
 • Hur verksamhetskraven styr arkitekturvalet
 • Att utforma en IT-arkitektur

Verksamhetsnära arkitektur

Ger en förståelse för vad som bör ingå i en verksamhetsnära IT-arkitektur, hur man tar fram den, hur den kan dokumenteras samt hur den kan användas.

Innehåll:

 • Verksamhetsnära arkitektur och verksamhetsobjekt
 • Verksamhetsmodellering
 • Att beskriva arkitekturer, från stadsplan till detaljmodeller
 • Specifikation och användning av verksamhetskomponenter
 • Kravhantering
 • Övergripande arkitekturarbete – erfarenheter

Teknisk IT-arkitektur

Ger en förståelse för vad som ingår i en teknisk infrastruktur och de grundläggande problemen vid uppbyggnad av distribuerade komponentbaserade system.

Innehåll:

 • Komponenter och distribuerade system
 • Arkitekturproblem vid utformning av distribuerade system
 • Tekniska typarkitekturer med praktikfall
 • Teknikval, middleware, Internet, säkerhet
 • Den fysiska infrastrukturens betydelse

Metoder, mönster och ramverk, arkitekturgranskning

Belyser arkitekturutformning med hjälp av olika metoder, bland annat RUP och agilt.  Metoder för bedömning av arkitekturens kvalitativa egenskaper. Användning av mönster och ramverk som stilbildare och konstruktionshjälpmedel vid arkitekturutformning.

Innehåll:

 • Att utvärdera och välja arkitekturlösning
 • Mönster och ramverk som konstruktionshjälpmedel
 • Erfarenheter av egenutvecklade och kommersiella ramverk
 • Att dokumentera en arkitektur
 • UML för arkitekturbeskrivning
 • Agilt arkitekturarbete

Tjänster, integration, informationssäkerhet och molnlösningar

Tillämpa och fördjupa teori inom området systemintegration och tjänsteorientering.  Öva på att identifiera och prioritera krav utgående från systems önskade funktionalitet samt att utforma arkitektur och infrastruktur.

Innehåll:

 • Tjänsteorienterad arkitektur
 • Webbtjänster
 • Systemintegration
 • Praktiska erfarenheter av tjänster och integration
 • Molnarkitektur
 • Informationssäkerhet

Test, kvalitet, trender samt ledningens syn på IT-arkitektur

Ger en förståelse för hur arkitekturarbete kan motiveras gentemot ledningen, hur test av system och arkitekturer kan utformas, vad som pågår kring standardisering inom arkitekturområdet.

Innehåll:

 • Test och testbarhet hos arkitekturer
 • Lönsamhetsbedömningar
 • Hur får man ledningen intresserad av IT-arkitekturfrågor
 • Redovisning av projektarbeten
 • Certifiering