Certifierad Förvaltningsledare

Styrbar förvaltningsverksamhet har blivit högintressant för organisationer, inte minst mot bakgrund av de omfattande summor som används för att förvalta och säkra önskad verksamhetsnytta med IT-system. I takt med detta ökar även fokus på professionen förvaltningsledare!

Utbildningen utvecklar, stärker och ger dig som förvaltningsledare verktyg för att vara den nyckelperson som behövs för effektiv styrning av förvaltningsverksamheten. Utbildningen kombinerar teori med praktisk tillämpning.

Utgångspunkten är den kombination av forskning och beprövad praktisk erfarenhet som pm3 baseras på. Praktisk tillämpning sker i den egna organisationen eller i ett fiktivt fall valt av deltagaren.

Utbildningen omfattar tolv dagar uppdelad på sex tillfällen och du certifierar dig enligt DFK-CFL.

SYFTE

Utbildningen ger dig

Utbildningen ger professionella färdigheter i att leda en förvaltningsorganisation som förvaltningsledare eller förvaltningsledare IT. Som deltagare får du konkreta verktyg och förhållningssätt för att bedriva framgångsrik förvaltningsstyrning i din organisation.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig exempelvis till dig som:

 • Arbetar/planerar att arbeta med förvaltning och vill förbättra arbetssätt och styrning för ett enskilt förvaltningsobjekt
 • Leder en förvaltningsorganisation
 • Vill lära dig mer om affärsmässig förvaltningsstyrning

KURSPLAN

Utbildningen ger dig kunskap om hur förvaltningsobjekt och förvaltningsorganisationer bör utformas och bemannas för att vara effektiva. 

Du får god förståelse för vad som förväntas av dig som förvaltningsledare. Efter utbildningen kan du leda en förvaltningsorganisation, skriva och förnya en förvaltningsplan samt tillämpa budgeteringsverktyg och löpande styrdokumentation.

En certifierad förvaltningsledare måste kunna omsätta sina kunskaper i praktisk handling för att kunna leda en förvaltningsorganisation/del av förvaltningsorganisation. Därför innehåller varje avsnitt teoripass varvat med praktiska tillämpningsuppgifter.

DAG 1-2

 • Avsnitt 1 – introduktion
 • Historik och framtid ur ett pm3-perspektiv
 • Introduktion till förvaltningsledarrollen
 • Genomgång och övningar i pm3 komponenter – effektiva förvaltningsobjekt, tydliga förvaltningsuppdrag, affärsmässiga förvaltningsorganisationer, beskrivna, förstådda och accepterade förvaltningsprocesser

DAG 3-4

 • Avsnitt 2 – skapa ett effektivt förvaltningsobjekt med tillhörande affärsmässig förvaltningsorganisation 
 • Redovisning av kursplan
 • Förvaltningsobjekt – innehåll och avgränsning, olika typer av förvaltningsobjekt
 • Förvaltningsorganisation – mikroorganisation med ansvarsroller, bemanning, besluts- och arbetsfora
 • Metod för objektetablering

DAG 5-6

 • Avsnitt 3 – framgångsrik förvaltningsledning
 • Redovisning om hur arbetet med förvaltningsplanen fortlöper
 • Affärsmässigt perspektiv på förvaltning – att bidra till den goda affären
 • Affärsmässig inställning och beteende
 • Tekniker och verktyg för framgångsrik förvaltningsledning

DAG 7-8

 • Avsnitt 4 – att utarbeta och förnya ett tydligt förvaltningsuppdrag 
 • Redovisning av hemuppgift
 • Att kartlägga problem och behov i en förvaltningsverksamhet
 • Förvaltningsmål för vidmakthållande och vidareutveckling
 • Beräkning av förvaltningsbudget
 • Målstyrningsprocessen