Certifierad Lead Developer

Efter utbildningen har du de kunskaper som krävs för att kunna jobba effektivt med systemutveckling. I det ingår att på ett effektivt sätt kunna kommunicera både med andra utvecklare samt beställare och slutanvändare. Du fördjupar även din kunskap om vilka verktyg, ramverk och arbetssätt som bäst passar när du översätter verksamhetens behov till fungerande kod.

Utbildningens fokus ligger på hur du skapar ett fungerande utvecklingsteam genom ett coachande förhållningssätt. Du lär dig även genomföra workshops och möten effektivt samt hur du ställer krav på exempelvis projektledare och chefer på bästa sätt.

Utbildningens fokus ligger på hur du skapar ett fungerande utvecklingsteam genom ett coachande förhållningssätt. Du lär dig även genomföra workshops och möten effektivt samt hur du ställer krav på exempelvis projektledare och chefer på bästa sätt.

Utbildningens upplägg

Kursen består av fyra avsnitt om två dagar, totalt åtta kursdagar under cirka sex månader. Mellan avsnitten görs egen inläsning samt hemarbete. Räkna med cirka åtta dagar utöver kursdagarna för hemuppgifter.

Förkunskaper

Det finns inget krav på att man ska kunna något speciellt programmeringsspråk – allt material kommer vara på en plattforms- och språkoberoende nivå.

Detaljerad kursupplägg 

DAG 1-2 - Avsnitt 1  

 • Lead Developer-rollen
 • Gruppdynamik
 • IT-arkitektur
 • Att ge återkoppling
 • Effektiva möten
 • Projektuppgift 1 och egen inläsning
 • Analys av eget projekt kring de ämnen som tagits upp under avsnitt 1, samt inläsning inför avsnitt 2

DAG 3-4 - Avsnitt 2

 • Kravfångst
 • Slutanvändaren i centrum
 • Agila metoder
 • Coachande ledarskap
 • CI, CM & CD
 • Projektuppgift 2 och egen inläsning
 • Analys av eget projekt kring de ämnen som tagits upp under avsnitt 2, samt inläsning inför avsnitt 3

DAG 5-6 - Avsnitt 3

 • Pragmatic programmer
 • Clean Code
 • Ramverk och mönster
 • Integration
 • Agil testning
 • Projektuppgift 3 och presentationsförberedelser
 • Analys av eget projekt kring de ämnen som tagits upp under avsnitt 3, samt förberedelse av egen presentation

 DAG 7-8 - Avsnitt 4

 • Egna presentationer
 • Aktiv förvaltning