Certifierad verksamhetsutvecklare

Certifierad verksamhetsutvecklare är en utbildning som ger dig förmågan att driva framgångsrika utvecklings- och förändringsinitiativ utan att tappa fokus på kunder och värdeströmmar.

Denna utbildning ger dig kompetensen att arbeta med kundorienterad verksamhetsutveckling, vilket till stor del handlar om processutveckling i kombination med tjänsteutveckling och förändringsledning, med syftet att uppnå konkreta och hållbara förbättringar i verksamheten.

Som deltagare på certifierad verksamhetsutvecklare får du också verktyg för att se till att roller, ansvar och befogenheter är tydligt definierade och kända, samt att överlämningskrav är tydliga

Du får lära dig att:

 • Kontinuerligt förändra och förbättra verksamhetens förmåga att realisera organisationens förändrade verksamhets- och affärsstrategier.
 • Driva en verksamhetsutveckling där du kontinuerligt förändrar och förbättrar din organisation med fokus på kunders förändrade behov.
 • Arbeta med verksamhetsutveckling med större samsyn och använda relevanta modeller som beskriver verksamhetens olika delar i en helhet med ökad integration.
 • Leda förändringar genom samarbete och samsyn över organisatoriska gränser med stegvis realisering av förändringar, kontinuerligt lärande och planering baserat på nya kunskaper.

Certifiering

Du certifierar dig enligt DFK-CVU. Att vara certifierad ger dig en kvalitetsstämpel på dina kunskaper. Det är även i vissa fall en nödvändighet för att kunna söka vissa tjänster. Eller som konsult få vara med i upphandlingar där kunden ställer krav på certifikat.

För att bli certifierad krävs 75% av maxpoäng på enskild skriftlig tentamen, godkänt på enskilda inlämningsuppgifter, 100% närvaro samt aktivt och uppmärksamt deltagande i praktiska övningar.

Målgrupp

 • Utbildningen riktar sig till dig som är verksam som exempelvis:
 • Verksamhetsutvecklare
 • Kvalitetsansvarig
 • Processägare
 • Processledare
 • Ledare/chef
 • CIO
 • Produktutvecklare

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper men du tillgodogör dig utbildningen bäst om du befinner dig i eller står inför en omfattande verksamhetsutveckling eller processorientering.

Utbildningen består av totalt 12 dagar indelat i sex block. Utbildningen genomförs under cirka fem månader där teori varvas med praktiska övningar och hemuppgifter. Förutom våra lärare engageras en rad gästtalare som är experter inom respektive område.

Utbildningens innehåll

Affärens inverkan på verksamhetsutveckling

 • Verksamhetsutveckling med fokus på flödeseffektivitet
 • Praktisk kundorientering, kundvärden
 • Olika ansatser att initiera en verksamhetsutveckling
 • Omvärldsbevakning och metoder för omvärldsanalys

Att lyckas med förändringsarbetet

 • Faktorer för att lyckas med en förändring
 • Förändringsledning i praktiken
 • Nya sätt och leda och organisera
 • Grupputveckling och ledarskap
 • Hur vi uppnår önskat beteende
 • Systemtänkande och självorganisation 
 • Förändringsledarens roll

Varför mäter vi?

 • Hållbarhet och globala mål
 • Etablera mål, mått och mätpunkter 
 • Säkerställ mål som bidrar till verksamhetens vision
 • Skapa spårbar styrning och drivkraft
 • Möjliggör för ständiga förbättringar

Praktisk processutveckling

 • Beskriva processer på en övergripande och detaljerad nivå
 • Hitta förbättringsmöjligheterna som utvecklar verksamheten 
 • Att ta sig ifrån idagläge till imorgonläge
 • Kreativitet som utvecklar verksamheten
 • Agera som seminarie-/ workshopledare
 • Planera och genomför workshops
 • Roller och ansvar

Tjänstedesign

 • Lär känna kunden
 • Utforska och utveckla nya idéer och koncept
 • Agil utveckling, prototyper och test
 • Lansering och presentation av nya tjänster

Verksamhetens förmågor och informationsförsörjning

 • Visualisera verksamhetens förmågor och skapa samsyn med metoden Vintergatan
 • Att ta fram en informationsmodell
 • Informationsförsörjning till verksamhetens förmågor och analys av samband
 • Agila arbetssätt för att kravställa IT- stöd

Övningar, hemuppgifter och examination

 • Praktiska övningar i grupp och enskilt under utbildningsdagarna
 • Hemuppgifter, enskilda och i grupp
 • Skriftlig enskild examination