Information för IT-chefen

Här hittar du som är IT-chef inspiration och kunskap när ni ska övergå till aktivitetsbaserat kontor eller införa nya system för intranät och dokumenthantering

Guider

Filmer och Webbinarier

Här finns inspiration och kunskap om Office 365 och SharePoint för dig som är verksamhetsansvarig eller kommunikationsansvarig