BI, Business Intelligence

PowerPivot, Power View och Power Map i Excel

Ett BI-projekt har traditionellt varit något som tar flera år att utföra. Inte nu längre.

Med Excels nya verktyg Power Pivot, Power View och Power Map tar BI-projektet veckor istället för år, de sjusiffriga beloppen förvandlas till sexsiffriga, och ni kan själva skapa nya nyckeltal.

Genom att publicera dem på SharePoint, kan alla se de rapporter man har nytta av och behörighet till.

 

Publicera på intranätet

Sammanställningar av miljontals rader säljdata blir för stora för att maila ut. Genom att publicera rapporten på intranätet kan alla med rätt behörigheter ta del av den, och själva klicka sig ner i rapporterna för att analysera det som berör dem.
Kontakta oss för kostnadsfri genomgång av de nya möjligheterna med Excel och BI!