Support i era interna system

Egenutvecklade eller anpassade system? Låt oss ta hand om användarsupporten.

Vi lär oss systemen och är first line till användarna. Långa avtal eller tillfällig lösning vid införande.

Systemutvecklare - vill ni outsourca supporten?

Vi tar hand om första linjens användarsupport. Våra kunniga och pedagogiska agenter guidar era användare rätt och låter er fokusera på utveckling.

IT-ansvarig - support vid införande av interna system?

Nytt affärskritiskt system? Vi tar hand om användarsupporten.
Avtal per år eller korttidsavtal vid införandet.