Lexicon 365 - löpande utbildning och användarstöd

Just nu erbjuder vi kortare abonnemang på tre månader!

Abonnera på Lexicon 365 utbildnings- och användarstöd och få allt det här:

  • Webbportal för användarstöd
  • Kompetenstester för förstudie
  • Användarsupport
  • E-learning
  • Löpande webinars med produktuppdateringar & nyheter
  • Löpande webinars med fokusutbildningar inom olika program
  • Digitala uppdaterade manualer
  • Möjlighet till rabatt på Lexicons ordinarie kursutbud

Klicka här för att mer information om vårt erbjudande på tre månaders abonnemang på Lexicon 365!