Kvalitet och service

Lexicon IT-konsult framgång bygger på hur kunden upplever resultatet från vår leverans.

Vår leverans skall genomsyras av genomgående hög kvalitet och service. Vårt varumärke skall associeras med hög kvalitet

 • Kvalitet genomsyrar hela vår organisation
 • Vi förstår kundernas situation och anpassar vår leverans därefter
 • Vi levererar kvalitet och agerar professionellt
 • I vår leverans tar vi ansvar
 • Vi har servicemedvetna medarbetare som arbetar med delar av leveransen men också tar ansvar för helheten
 • Vår förmåga att hitta och attrahera kompetenta medarbetare

Varför är det viktigt med hög kvalitet.

 • Vi får hög trovärdighet i marknaden och får därmed fler kunder 
 • Våra kunder betalar för att vi levererar hög kvalitet
 • Våra kunder reducerar sin risk genom att välja oss som leverantör
 • Våra kunder talar om oss som en högkvalitativ leverantör
 • Vi skall alltid leverera service på minimum den nivå som kunderna förväntar sig

Kunden är den viktigaste källan för vår förbättring och utveckling. Därför går vi alltid tillsammans med kunden igenom en kvalitetsenkät med de kriterier som är viktigast för att uppdraget skall bli framgångsrik. När det blir tid för uppföljning av uppdraget värderar kunden hur väl vi lyckats. Denna enkla rutin är en viktig del av vårt kvalitetssystem.

Säkerhet
Att arbeta med Lexicon IT-konsult skall kännas tryggt och säkert. Alla våra konsulter har skrivit på sekretessavtal och är försäkrade. Vi är idag säkerhetsklassade, både på företag och individnivå, d.v.s. en hög säkerhetsklass, minst säkerhetsklass (SUA) nivå 2.