Ledning

Lexicon IT-konsult leds av seniora personer med lång erfarenhet inom branschen.

Åke Sätterström, född 1954. Delägare och arbetande styrelseordförande Lexicon IT-konsult.

Åke är en veteran i IT-branschen med bla en lång karriär i WM-data/Logica där han varit VD för software/applikations-, konsult- och infrastrukturverksamheten. Han har arbetat i koncernledning/landsledning i WM-data/Logica ca 25 år och har en Civilekonomexamen. Vid sidan om det har han ett antal styrelseuppdrag i hel och delägda bolag, oftast ägarledda företag och är partner/ledamot i Styrelseinstitutet. Åke Sätterström har arbetat inom Lexicon IT-konsult sedan 2012.

Fredrik Jacobsson, född 1967. Delägare och Koncernchef Lexicon IT-konsult.

Fredrik har tidigare innehaft roller som bla Marknadschef, Försäljningschef och Regionchef inom WM-data/Logica samt Marknads- och Försäljningsdirektör inom Ericsson. Han har 22 års erfarenhet inom IT-branschen och är utbildad på bla Handelshögskolan och IHM Business School. Fredrik Jacobsson har arbetat inom Lexicon sedan 2007.

Carl Johan Bernadotte, född 1970. Delägare och försäljningschef/vice koncernchef Lexicon IT-konsult.

Carl Johan har tidigare innehaft roller som bla Försäljningschef på 4T Solutions (Tele2-gruppen) samt Försäljningsdirektör på FujitsuSiemens. Han har 15 års erfarenhet inom IT/Telekom-branschen och är utbildad på RMI Bergs Business School. Carl Johan Bernadotte har arbetat inom Lexicon sedan 2008

Erik Björelind, född 1963. Delägare och CFO Lexicon IT-konsult.

Erik har tidigare innehaft roller som bla redovisningsansvarig på WM-data/Logica, CFO på Guide och Martinsson/Atea samt revisor. Han har 17 års erfarenhet inom IT-branschen och har en Civilekonomexamen från Stockholms universitet. Erik Björelind har arbetat inom Lexicon IT-konsult sedan 2012.

Marcus Närenbäck, Delägare och VD Lexicon IT-konsult Syd samt koncernansvarig Affärsområde Applikation.

Markus har tidigare innehaft olika nationella och internationella roller inom marknad, försäljning och affärsutveckling, främst inom WM-data/Logica. Han har 20 års erfarenhet inom IT-branschen och har innehaft sidoroller som rådgivare åt regeringen samt medverkat i styrgrupper i EU IT-projekt. Markus Närenbäck har arbetat inom Lexicon IT-konsult sedan 2013.

Per Söderström, född 1968. Delägare och VD Lexicon IT-konsult Bemanning samt koncernansvarig Affärsområde Infrastruktur.

Per har tidigare innehaft roller som bla Koncernchef Resurs Gruppen, VD IT-Resurs, Nordenchef Hudson Highland Group, Försäljnings- och Marknadschef IDG. Han har 20 års erfarenhet av att arbeta som ledare inom försäljning, med företagsutveckling och inom/mot IT-branschen. Per Söderström har arbetat inom Lexicon IT-konsult sedan 2012

Fredrik Strandlund, född 1970. Delägare och VD Lexicon IT-konsult Mälardalen samt koncernansvarig Affärsområde Business Consulting.

Fredrik har tidigare innehaft roller som bla IT-chef på Västerås stad samt Produktområdeschef och Försäljningschef på TeliaSonera. Han har 20 års erfarenhet inom IT- och Telecombranschen och har en MBA-examen vid Uppsala universitet. Fredrik Strandlund har arbetat inom Lexicon IT-konsult sedan 2012.

Teresa Utkovic, född 1980. Regionchef Lexicon IT-konsult Väst.

Teresa har tidigare innehaft roller som bla Competence Manager och Client Sale på Logica (numera CGI) samt arbetat som Kundansvarig på Fujitsu. Hon har 10 års erfarenhet inom IT-branschen och har en kandidatexamen inom Systemutveckling. Teresa har arbetat inom Lexicon IT-konsult sedan 2014. Utöver Teresas IT-erfarenheter har hon en elitkarriär inom handboll där hon bla spelat för Svenska landslaget under dryga 10 år.