Johan Glantzberg

Senior Consultant Business Consulting

Senaste uppdrag: Två linjeroller på Stockholms Läns Landstings IT-avdelning – Tf. Tjänsteansvarig Applikationsplattform samt Nät och Kommunikation.

Uppdraget innebär att identifiera ansvar och avgränsningar, standardisera tjänster, effektivisera leveransprocesser, analysera kostnader och sätta priser samt agera ambassadör för tjänsterna internt och mot SLL IT:s kunder, primärt sjukvården.
Varför Lexicon IT-konsult? För att det är ett lagom stort gäng med stort driv och positiv attityd som det går bra för.

Hur ser du på framtiden? Mycket intressant! Stora förändringar inom IT är på gång, samtidigt som våra kunder lever under prispress och ökande verksamhetskrav. Att tillsammans med kund skapa synergier och förbättra för dem – och deras kunder – ger en kick!