Västerås stad

Administration av behörigheter i en dynamisk organisation

”Lexicon IT-konsult har genomfört en analys av hur våra befintliga processer och rutiner fungerar för att tilldela behörigheter och access till verksamhetssystemen inom skola, vård och socialtjänst samt  vilka förbättringar som behövs för att våra chefer på ett enklare sätt kan tilldela behörigheter. Analysen gav ett bra beslutsunderlag för vårt fortsatta arbete med att skapa en väl fungerande behörighetsadministration".

Mikael Lagergren, IT-direktör, Västerås stad