Blended Learning

IT-proffsutbildning med både lärare och digitala självstudier

Blended Learning är den rätta metoden att använda om du vill få en skräddarsydd lösning med en mix av både lärarledning och digitala självstudier.

Med rådgivning från oss kan du själv bestämma vilka former utbildningen ska bestå av. Blended learning innefattar våra begrepp Vid behov, Närhet, Teknisk kompetens, Social kompetens och Effektivitet.

Genom blended learning kan vi tillgodose kundens olika behov. Begreppet innebär att olika typer av utbildningsformer blandas för att nå bästa resultat. Här sätter vi oss ner tillsammans med kunden för att se vilka mål och behov som finns inom organisationen. Vid en del fall kan det krävas att deltagare på en lärarledd kurs lyfter sin kunskap innan utbildningen startar. Detta för att få ut så mycket som möjligt av själva utbildningen. Lösningen kan vara att gå en interaktiv utbildning först där deltagaren i lugn och ro går en utbildning via Internet. På så sätt blir den lärarledda utbildningen mer effektiv och läraren undgår att svara på frågor som inte tillhör ämnet.