Företagsintern utbildning

IT-proffsutbildning för just er organisation

Företagsintern utbildning är idealiskt redskap för dig som vill kompetenshöja din IT-personal.

Företagsintern utbildning innefattar våra begrepp Teknisk kompetens, Vid behov, Social kompetens, Effektivitet och Närhet. Fördelen med en företagsintern kurs är att utbildningens plats och tid bestäms av er själva. Ni kan alltså välja att utföra utbildningen när er kalender tillåter. Utbildningen är oftast befintlig, men till skillnad mot den öppna varianten vänder sig den företagsinterna utbildningen bara till er inom företaget. Detta alternativ är ofta idealiskt om det är en grupp medarbetare som ska gå utbildningen. Det finns då möjlighet att göra mindre anpassningar där ni som kund får vara med och tycka. Det kan exempelvis vara önskemål att ha övningsuppgifter som speglar ert företag. Kontakta oss för mer information.