Interaktiv utbildning

Digital utbildningslösning

En interaktiv utbildning är det perfekta redskapet för dig som gillar flexibilitet och effektivitet.

Med hjälp av Learning management system (LMS) kan du som kursdeltagare se hur du ligger till i utbildning, du kan hitta information om dina kurser samt söka andra kurser du är intresserad av. Du som arbetsledare kan enkelt se hur utbildningen går framåt för deltagarna.

Fem fördelar med interaktivt lärande

KUNSKAPSSÄKRING

Med hjälp av e‐learning får personalen möjlighet att ta till sig den kunskap som är relevant för deras arbetsuppgifter. Du som chef kan enkelt följa vilken nivå dina medarbetare befinner sig på under utbildningens gång.

MÅLGRUPPSANPASSNING

Utbildningen kan på enkelt sätt anpassas till olika målgrupper och dess förutsättningar.

EKONOMISKT FÖRDELAKTIGT

Eeftersom utbildningen finns att tillgå på webben dygnet runt försvinner kostnader för exempelvis resor, övernattning och produktionsbortfall.

REPETITIONSMÖJLIGHETER

Eleven har möjlighet att repetera olika delar av utbildningen vid behov, den kan också användas som en kunskapsbank. Licensen sträcker sig över ett år.

PEDAGOGISKT FÖREDELAKTIGT

Med multimedias alla möjligheter så som interaktivitet, ljud och film blir lärandet motiverande och enkelt. Med hjälp av ”Learning by doing” når den interaktiva utbildningen mycket längre än en vanlig föreläsning.