Lärarledd e-learning

IT-proffsutbildning och e-learning med ökat lärarstöd

Lärarledd e-learning är ett passande verktyg om du gillar flexibilitet och effektivitet men samtidigt känner att du vill få in den sociala interaktionen.

Tillsammans med utbildningen via nätet omfattas det också av ett antal fysiska möten i grupp. learning innefattar våra begrepp Flexibilitet, Effektivitet, Teknisk kompetens, Vid behov samt Social kompetens.

Lärarledd e-learning är en förlängning av vanlig e-learning där en del lektioner sker med lärare i grupp. På så sätt får du som deltagare vara med i diskussioner, samtala med läraren samt social kontakt. Formen är fortfarande väldigt flexibel då du hela tiden har tillgång till kursmaterialet på Internet.

Med hjälp av Learning management system (LMS) kan du som kursdeltagare se hur du ligger till i utbildning, du kan hitta information om dina kurser samt söka andra kurser du är intresserad av. Du som arbetsledare kan enkelt se hur utbildningen går framåt för deltagarna.

Idag eftersträvas effektivitet bland de flesta företag vilket en utbildning med learning levererar. På motsvarande sätt som med e-learning motsvarar två timmar lärarledd e-learning en hel lärarledd utbildningsdag.