Blended Training - Live Webinar

En utbildningsform som kombinerar schemalagda LIVE-webinarier med individuella självstudier.

Perfekt för dig som under en avgränsad tid behöver lära dig nya kunskaper – kanske till grund för en certifiering – med stöd från en specialiserad kursledare.

 

Aktuella Live Webinar-kurser:

 

Power BI – Analyzing & Visualizing Data (20778)


Windows 10

Windows 10 in the Enterprise

 

Office 365

 

Windows Server 2016 Installation, Storage, and Compute 20740


Windows Server 2016 Networking 20741

 
Windows Server 2016 Active Directory and Identity Management 20742

 
Windows Server 2016 - Upgrading Your Skills to MCSA

 
ITIL Foundation, 4 v

 
IT4IT™ Foundation, 3 v


ECMAScript 2015, 3 v

Developing Microsoft Azure Solutions 20532

Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 20533


C#: Grundläggande


C#: Objektorientering


C#: Delegater, LINQ och Async


ASP.NET Core 2.0

 

Om utbildningsformen

När du väljer en Blended Training – Live Webinar-utbildning får du hjälp av en svensktalande kursledare som garanterar att du följer kursens röda tråd ända in i mål. Utöver schemalagda webinarier (vilka du även kan se inspelade i efterhand) sköter kursledaren diskussioner, support och inlägg i den digitala plattform där du också hittar kursens material.
 
De egna studierna genomför du i din egen takt genom att ta del av korta och längre utbildningsfilmer och övrigt underlag som hör till kursen. Plattformen når du från dator, surfplatta eller mobil.
 
Blandningen av personliga lärarkontakter och självständig kompetensinhämtning ger en unik flexibilitet. Du kan anpassa studierna efter ditt liv och inte tvärt om. Till en kostnad som tidigare motsvarat självstudier.
 
En stor del av vårt Blended Training-utbud är certifieringsförberedande och vi stöttar dig hela vägen fram till certifiering. Du har tillgång till inspelade webinarier och studiematerial i hela tre månader från kursens startdatum.