Hur driver man projekt med Office 365 och SharePoint?

Olika verktyg för olika typer av projekt

I en organisation som driver många projekt måste IT ge organisationen moderna verktyg för planering, rapportering, uppföljning, samarbete och kommunikation.

Inom alla projekt måste man kommunicera – med andra projektdeltagare, med underleverantörer, med projektledaren och eventuellt med beställaren och styrgruppen. Idag sköts mycket projekthantering via mail. Ofta blir detta väldigt ineffektivt, eftersom det är svårt att hitta information, svårt att veta om en bifogad fil fortfarande är den som gäller och det blir väldigt många mail.

Den yngre generationen - och även många äldre - har en uppsjö av verktyg för kommunikation och vet alltid vilket verktyg som lämpar sig bäst beroende på vad som ska förmedlas. Att skicka in en uppsats till en lärare, meddela en kompis att man är tio minuter försenad eller visa en semesterfilm för bekantskapskretsen är tre helt olika typer av information som kommuniceras via tre helt olika kanaler.

För att jobba med projekt på ett modernt sätt måste det alltså finnas olika verktyg för kommunikation, rapportering, planering, uppföljning, resursallokering, godkännande m.m.

Outlookgrupper, OneNote, Planner, SharePoint och Project - alla dessa verktyg stödjer projekthantering på olika sätt.

Alla verktyg passar inte alla organisationer. När du har läst vår guide har du en överblick över hur de olika verktygen fungerar, och har kommit ett steg närmare en effektiv projekthantering anpassad till era processer.

 

Ja, jag vill veta mer om de olika projektverktygen! Fyll i dina kontaktuppgifter här för att ladda ner guiden.