Konsulttjänster

Vi hjälper er att välja den utbildningslösning som gör den största skillnaden för just er verksamhet

Vi ligger i framkant gällande utveckling, interaktivitet och pedagogik i våra utbildningar. Därför kan vi erbjuda konsultation och rådgivning inom alla områden kopplade till digitalt lärande.

Hjälp med att komma igång

Om ni är på idé- och tankestadiet kring digitalt lärande kan vi erbjuda inspirerande seminarier som introducerar lärandet för er. Vi låter er uppleva hur det ser ut, fungerar och vad ni bör ta hänsyn till för en lyckad utbildningslösning.

Vidareutveckling

Ni kanske är vana användare av digitala utbildningar idag men vill utveckla er användning av det? Det kan röra design och pedagogik, nya plattformar, metoder som film, pod, interaktivitet och mycket mer. Tillsammans kan vi upptäcka möjligheterna.

Producera själva

Vill ni producera en utbildning på egen hand, kan vi erbjuda relevant kunskap längs vägen, så som:

  • Tekniker i manusförfattande.
  • En beprövad arbetsprocess att styra projekt enligt.
  • Hur författarverktyg fungerar och används.


Vi kan ställa kompetenta resurser till ert förfogande över en tid eller i ett visst projekt. Kontakta oss så skräddarsyr vi en konsultation som möter era behov.

Inköp

Vill ni ha stöd i inköp av och veta mer om hur det fungerar med verktyg, programvaror och tjänster för distribution och uppföljning av utbildning, så kallat LMS (Learning Management System)? Vi ger er den kunskap ni behöver för att känna er trygga i valet av verktyg.