Produkter från Lexicon Interactive

Vi hjälper er uppnå resultat

Marknadsledande produkter inom e-learning. För produktion av e-learning, mallpaket, Learning Management System samt olika produkter med färdiga Microsoft-utbildningar.

Programvara för att producera digitalt lärande

Vi är svensk generalagent för Lectora – marknadens mest kompletta lösning för all produktion av webbutbildning. Det är mycket lämpligt för ”in-house”-produktioner och i samproduktioner med interna och externa partners. Lectora används av över 2 000 företag i över 125 länder. Vi kan hjälpa er komma igång med egen produktion.

Behöver ni stöd vid inköp av LMS?

Learning management system (LMS) används för distribution och uppföljning av utbildning. Vi kan hjälpa er i valet av LMS. Vi ger er den kunskap ni behöver för att känna er trygga i valet av verktyg.

Vi är idag svensk generalagent för det danska LMS:et Learning Arena som Conzentrate levererar. LMS:et är mycket omtyckt av kunder och levererar allt du behöver för att distribuera, ta betalt och följa upp utbildning oavsett om din utbildningsverksamhet är stor eller liten. Nöjda kunder i Sverige är till exempel SAS och PostNord.

Microsoft 365

Lexicon har tagit fram Lexicon 365 – en paketlösning som säkerställer att medarbetarna nyttjar verktygen optimalt för samarbete och kommunikation! En tjänst där vi erbjuder löpande utbildning och användarstöd:

  • Webbportal för användarstöd
  • Kompetenstester för förstudie
  • Användarsupport
  • E-learning
  • Löpande webinars med produktuppdateringar & nyheter
  • Löpande webinars med fokusutbildningar inom olika program
  • Digitala uppdaterade manualer
  • Möjlighet till rabatt på Lexicons ordinarie kursutbud
  • Statistik över hur tjänsten används.