Film och ljud

Förstärker upplevelsen och ger effekt

Dra nytta av våra erfarenheter av att producera film och ljud i utbildningssyfte för att höja budskap, pedagogik och engagemang.

Hur vi använder film i utbildning

Vi skapar dramaturgi utifrån ett inlärningsperspektiv och använder film på många olika sätt.

Bland annat genom att:

  • Introducera och avsluta ett utbildningsområde.
  • Analysera ett förlopp.
  • Instruera ett arbetsmoment.
  • Utveckla olika bemötandemetoder.
  • Skapa scenarion där kursdeltagaren på olika sätt interagerar med filmen för att frambringa nödvändiga reflektioner och närvarokänsla i olika situationer.

Vi arbetar fram manus/storyboard, gör regi och redigerar film samt integrerar filmen med relevant inlärningssituation och interaktivitet för just era behov.

Förstärk upplevelsen och ge
effekt med film och ljud