Lär dig skriva för digitalt lärande

Två dagars manusutbildning

Vi på Lexicon Interactive delar gärna med oss av vår erfarenhet av manusproduktion.

Utbildningen ger kunskaper i att planera, strukturera och via text, bild och rörlig media kunna producera e-learning. Vi utgår alltid från ett faktaunderlag från er så att vi under kursen också producerar något som ni sedan kan använda. Därmed specialanpassas kursen efter er.

Exempel på innehåll:

  • Definition av affärs- och kunskapsmål.
  • Koncept och struktur.
  • Målgruppsanpassat skrivande.
  • Manus – strukturerad produktion.
  • Storytelling.
  • Skriva test- och certifieringsfrågor.
  • Grunder i grafik för digitalt lärande.

Vi vill gärna spendera två dagar tillsammans med er. Den första dagen går vi igenom teori och förutsättningarna för ett lyckat manusprojekt och så brukar vi starta produktionen av grovmanus.

Under dag två börjar vi arbeta med ett detaljmanus som ni sedan självständigt färdigställer. Vill ni finns vi fortsatt med er som till exempel manusstöd. Vi kvalitetsgranskar ert manus, ger feedback och ni skriver!

Lär dig från våra erfarna manusförfattare

Vill du veta mer om e-learningproduktion?

Kontakta oss så hjälper vi dig!