IT-stöd

Processverktyg, dokumenthantering, lagbevakning och riskskydd

På marknaden finns ett flertal IT-stöd för olika behov. Vi på Aptor hjälper er att rekommendera det eller de IT-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

Processverktyg

Verktyg för att prioritera, initiera, genomföra och styra processer och projekt mot uppsatta mål och överenskommelser.

Med hjälp av verktyget kan ni visualisera era processer och få svar på frågorna varför, vad, vem och hur. Att visualisera processerna ger oss insikt i den egna verksamheten och genom att publicera på exempelvis ett intranät blir informationen tillgänglig för alla anställda.


Dokumenthantering

Ett dokumenthanteringssystem är till för företag och organisationer som idag känner att man inte har tid, resurser och personal för att hålla all information uppdaterad, på rätt plats och vid rätt tillfälle.


Lagbevakning

Med Lagportalen får ni möjlighet att ta del av lagstiftning inom flera olika områden såsom t ex miljö, arbetsmiljö och säkerhet - alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.


Verktygslådan SMART

För att underlätta stora organisationers arbete inom säkerhet, arbetsmiljö, miljö och kvalitet erbjuder vi webbverktyget Verktygslådan SMART som ger Skydd Mot Alla Risker och Tillbud. Ni får verktyg och metoder som tydliggör vad som ska göras, när det behöver göras och hur det ska utföras.

Genom ett mer systematiskt och strukturerat arbetssätt kommer verksamheten att få bättre förutsättningar att uppnå ständiga förbättringar och övergripande kontroll.