Verktygslådan SMART

Skydd Mot Alla Risker och Tillbud

Kommunala verksamheter omfattas av komplexa krav från både lagstiftning, försäkringsbolag, medarbetare och andra intressenter, vilket ofta kräver mycket administration och ett stort behov av styrning och kontroll. Det finns ofta ett behov av att underlätta den administrativa bördan för chefer och medarbetare samt hitta metoder för ledningen att kunna sätta ”nivån” samt tillgodose krav på styrning och kontroll.

För att underlätta arbetet inom säkerhet, arbetsmiljö, miljö och kvalitet erbjuder vi webbverktyget Verktygslådan SMART som ger Skydd Mot Alla Risker och Tillbud. Ni får verktyg och metoder som tydliggör vad som ska göras, när det behöver göras och hur det ska utföras. Genom ett mer systematiskt och strukturerat arbetssätt får verksamheten bättre förutsättningar att uppnå ständiga förbättringar.

Full koll på senaste lagstiftningen

Verktygslådan SMART innehåller ett komplett stöd för att säkerställa att organisationen alltid arbetar enligt aktuell lagstiftning (exempelvis Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS) och gällande standarder inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet (t.ex. ISO-standarder). Dokumenten i Verktygslådan SMART är direkt kopplade till Lagportalen, där det finns fördjupad information om de författningar som berör respektive dokument. Dokumenten anpassas såklart efter de krav som finns i din kommun. Verktygslådan SMART hjälper er att styra den dagliga verksamheten.

Det är enkelt att införa Verktygslådan SMART i din organisation

Processen för att införa och konfigurera Verktygslådan SMART i er organisation delas in i följande steg:

1. Skapa och upprätta.
Lexicon ledningssystem skapar ert konto i Verktygslådan SMART. Verktygslådan kan anpassas till att omfatta hela kommunen eller endast en mindre del.

2. Anpassning.
Vid behov kan dokumentationen i Verktygslådan SMART granskas och anpassas mot kommunens övergripande riktlinjer och mot enheternas särskilda verksamheter.

3. Utbildning.
Självklart stödjer vi er med implementering och utbildning i Verktygslådan SMART. Ni är även välkomna att ta del av Lexicon Ledningssystems utbud av öppna utbildningar och webbutbildningar. Vid behov anpassar vi utbildningarna till er verksamhet.

Är du intresserad eller vill veta mer om SMART?

Tveka inte att höra av dig till oss, så berättar vi mer om hur SMART kan underlätta för er verksamhet.  

Fyll i kontaktformuläret under sidan Kontakta oss så ringer vi upp och bokar en tid för en demonstration av verktyget och svarar på dina frågor.


I SMART finner du alla viktiga dokument i ett referensbibliotek som alltid är lättillgängligt.

 • Rutiner
 • Checklistor
 • Skyddsronder
 • Riskbedömningar


Med SMART får du som chef ett konkret webbverktyg som ger dig:

 • Tydlig överblick och statistik över riskerna inom din verksamhet 
 • Ett enklare sätt att genomföra riskbedömningar samt planera och följa upp åtgärder
 • Enhetlig dokumentation, rapportering och förenklad administration 
 • Ett enhetligt arbetsflöde och en samsyn kring hantering av risker 
 • Att-göra-listor för överblick över aktiviteter och åtgärder inom säkerhet, arbetsmiljö, miljö och kvalitet.
 • SMART skapar en grund för ett systematiskt och förebyggande riskarbete. Fördelarna är många:
 • Gemensam grundnivå för verksamheten 
 • Ökad tydlighet i organisationen 
 • Tillgodosedda krav på styrning och kontroll 
 • Fokus på praktisk handling och resultat 
 • Måluppfyllelse och verktyg för ständiga förbättringar 
 • Minskade säkerhetsrisker 
 • Minskad miljöpåverkan 
 • Säkrare arbetsmiljö 
 • Kvalitetssäkring av kommunens tjänster 
 • Sänkta kostnader för bland annat försäkringspremier, sjukskrivningar, miljöskador och kvalitetsbrister.