Om Ledningssystem

Utbildning, tjänster och utveckling av verksamhetsprocesser

Lexicon Ledningssystem är ett konsultföretag inom verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter ett tydligt tjänsteutbud i samband med utveckling av deras verksamhetsprocesser.

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi produkter och tjänster som stödjer deras verksamhet. Utbudet består bl.a. av ledningssystem, utbildning och IT-stöd.

Runt arbetet med ledningssystem erbjuder vi flera stödjande tjänster, för att möjliggöra att effekterna blir så goda att de lever upp till kundernas behov och förväntningar.

Vi vill att våra kunder ska uppfatta oss som en seriös och kompetent leverantör, där konsulternas personliga värderingar om livskvalitet, humor och prestigelöshet påverkar uppfattningen positivt. Vi vill att kunderna skall välja oss beroende på vår kunskap och förmåga samt tron på att våra lösningar generar nya affärer för kunden i framtiden.