Informationssäkerhet

Ledningssystem inom informationssäkerhet

Ett fungerande ledningssystem är en kultur samt ett arbetssätt som ger systematik och trygghet och som ökar lönsamheten. Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid, med rätt resurser och till en fast kostnad!

Vi på Lexicon ledningssystem driver på arbetet och ser till att det blir genomfört på plats. Vi delar med oss av vår erfarenhet och kompetens, så att ni kan koncentrera er på kärnverksamheten och samtidigt känna er trygga med att arbetet fortlöper. Vår erfarenhet av flera hundra ledningssystem garanterar även att vi håller det vi lovar.

Skapa och införa ledningssystem för informationssäkerhet

Med hjälp av våra beprövade metoder hjälper vi er att på ett effektivt sätt införa och efterleva ett ledningssystem i syfte att uppnå certifiering enligt ISO 27001. Planerar ni att införa flera standarder, rekommenderar vi er att integrera ledningssystemen med varandra.

Riskanalys

En vanlig brist i verksamhetsutveckling är att man glömmer att analysera möjligheter, problem och risker. Vi hjälper er med detta genom att värdera konsekvenserna av, samt hur stor sannolikheten är, att dessa inträffar. Vi har metoder och strukturer för att hjälpa er att hitta er utvecklingspotential samt för systematiken för informationsklassificering och riskanalys, vilka med fördel kan integreras i organisationens befintliga ledningssystem.

Riskhantering

Vi kan hjälpa er att identifiera de åtgärder som krävs för att minska eller eliminera de risker som har hittats, med hänsyn taget till kriterier för godtagbara och icke godtagbara risker, samt till lagkrav, bestämmelser och avtalsförpliktelser.

Genomföra internrevisioner

Du kan använda oss för att genomföra interna revisioner mot kraven i ert ledningssystem. Vi tar hand om planering, genomförande och rapportskrivning, med utgångspunkt att finna förbättringsmöjligheter i er verksamhet.

Genomföra ledningens genomgång

Vi kan hjälpa er att förbereda, genomföra och dokumentera ledningens genomgång. Vi säkerställer att genomgången under mötet motsvarar standardens krav och ger input till verksamheten. Om så önskas kan vi även hjälpa er att genomföra de beslutade åtgärderna.

Identifiera lagar och andra krav

Vi hjälper er att identifiera och dokumentera vilka författningar som verksamheten berörs av gällande informationssäkerhet. Vi utför även lagefterlevnadskontroller, för att säkerställa att ni följer dessa. Se vår lagbevakningstjänst, LAGPORTALEN.

Tveka inte att ta kontakt med oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa just