Miljö

Ledningssystem inom miljö

Ett fungerande ledningssystem är en kultur samt ett arbetssätt som ger systematik och trygghet och som ökar lönsamheten. Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid, med rätt resurser och till en fast kostnad!

Vi på Lexicon ledningssystem driver på arbetet och ser till att det blir genomfört på plats. Vi delar med oss av vår erfarenhet och kompetens, så att ni kan koncentrera er på kärnverksamheten och samtidigt känna er trygga med att arbetet fortlöper. Vår erfarenhet av flera hundra ledningssystem garanterar även att vi håller det vi lovar.

Skapa och införa ledningssystem för miljö

Med hjälp av våra beprövade metoder hjälper vi er att på ett effektivt sätt införa och efterleva ett ledningssystem i syfte att uppnå certifiering enligt ISO 14001. Planerar ni att införa flera standarder, rekommenderar vi er att integrera ledningssystemen med varandra.

Förbättra ledningssystem för miljö

Har ert ledningssystem några år på nacken? Vi kan hjälpa er att uppdatera och modernisera ert befintliga ledningssystem. Genom att t.ex. minska antalet dokument och ta fram mätbara mål med tydliga handlingsplaner, hjälper vi er att förenkla ert system. Vi finns även tillhands för aktuella punktinsatser så som rutinuppdateringar, åtgärdande av avvikelser eller om ni bara behöver ett kompetent bollplank.

Driva ledningssystem för miljö (miljöansvarig att hyra)

Våra konsulter kan ta rollen som miljöansvarig, på deltid eller heltid under kortare eller längre perioder. Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan förstärka ert dagliga miljöarbete.

Genomföra internrevisioner

Du kan använda oss för att genomföra interna revisioner mot kraven i ert ledningssystem. Vi tar hand om planering, genomförande och rapportskrivning, med utgångspunkt att finna förbättringsmöjligheter i er verksamhet.

Genomföra ledningens genomgång

Vi kan hjälpa er att förbereda, genomföra och dokumentera ledningens genomgång. Vi säkerställer att genomgången under mötet motsvarar standardens krav och ger input till verksamheten. Om så önskas kan vi även hjälpa er att genomföra de beslutade åtgärderna.

Miljöutredningar

Vi hjälper er att identifiera era miljöaspekter genom en miljöutredning. En miljöutredning är en nulägesanalys av vilka aktiviteter i verksamheten som bidrar till miljöpåverkan. Avsikten är att identifiera styrkor, svagheter, risker och möjligheter inom miljöområdet för att möjliggöra effektiva och riktade insatser i förbättringsarbetet.

Identifiera lagar och andra krav

Vi hjälper er att identifiera och dokumentera vilka miljörelaterade författningar som er verksamhet berörs av. Vi utför även lagefterlevnadskontroller, för att säkerställa att ni följer dessa. Se vår lagbevakningstjänst, LAGPORTALEN.
Tveka inte att ta kontakt med oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa just er!