Vi anpassar er utbildning

Skräddarsydda lösningar inom ledningssystem, ISO, miljö, kvalitet m m

När du är i behov av en utbildning som är anpassad för just er verksamhet, eller om ni är fler som behöver utbildning inom samma ämne, kan vi ta fram en företagsanpassad utbildning åt er. Dessa utbildningar skräddarsys helt utifrån era önskemål.

Utöver våra öppna utbildningar kan vi också ge er utbildningar inom följande områden.

Grundläggande miljöutbildning

Målet med denna utbildning är att deltagarna ska få tillräcklig kunskap för att förstå och hantera den egna miljöpåverkan, men även kunna ifrågasätta och påverka företagets miljöpåverkan. Efter avslutad kurs har deltagaren kunskaper som motsvarar de som krävs hos medarbetare i en organisation med ledningssystem enligt ISO 14001.

Upprätta ledningssystem

Målet med denna utbildning är att deltagarna ska få en god plattform att utgå från för att kunna skapa ett ledningssystem i den egna verksamheten. Vi tillför även kunskap om integrerade ledningssystem och om hur kopplingen till andra ledningssystem kan se ut.