Webbutbildningar

via Aptor inom Lexicongruppen

Utbildning är en viktig del i vår strävan att uppnå bästa möjliga resultat åt våra kunder. Målet med våra utbildningar är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till er. Vår uppgift är att säkerställa att användningen av standarder blir en lönsam investering för våra kunder. Kunskap ger resultat!

Fördelar med webbutbildning

Som komplement till traditionella öppna, skolsalsutbildningar erbjuder Aptor även webbutbildningar. En av fördelarna med webbutbildning är att ni sparar både tid och pengar i form av onödiga resor i samband med ett traditionellt utbildningstillfälle. Tack vare en webbutbildning kan alla utbilda sig när det passar och i sin egen takt. En webbutbildning kräver dessutom att deltagaren är mer aktiv i sin egen utbildning, vilket främjar inlärning.
Utbildningarna består av både ljud, text och bild och avslutas med ett sammanfattande prov.
Våra webbutbildningar har förmånliga priser. Mängdköp ger er dessutom ytterligare rabatt.

Grundläggande miljöutbildning

Målet med denna utbildning är att deltagarna ska få tillräcklig kunskap för att förstå och hantera den egna miljöpåverkan, men även kunna ifrågasätta och påverka företagets miljöpåverkan. Efter avslutad kurs har deltagaren kunskaper som motsvarar de som krävs hos medarbetare i en organisation med ledningssystem enligt ISO 14001.