Arbetsförmedlingen väljer Lexicon för uppdrag att utveckla arbetsgivarrelationer

Lexicon har tecknat ett flerårigt rikstäckande avtal med Arbetsförmedlingen i syfte att tillsammans utveckla myndighetens arbetsgivarrelationer.

Syftet med samarbetet är att Arbetsförmedlingen ska stärka sin förmåga att skapa och bibehålla långsiktiga win-win-relationer med Sveriges alla arbetsgivare.

- Vi är glada att Arbetsförmedlingen åter igen valt just oss som en av sina partners. Vi kommer nu tillsammans med AF bygga framtidens Blended Learning med tydliga effektmål och metoder för att säkerställa mätbara effekter i var och ett av alla de utvecklingsprogram vi skapar tillsammans. Vår förmåga att bygga kostnadseffektiva program i kombination med metoder för att säkerställa ROI gör Lexicon helt unikt på den svenska utbildningsmarknaden, säger Frederik Johansson, VD på Lexicon.

Mer information

Kent Bjuhr, Projektledare Lexicon
070-600 55 22
kent.bjuhr@lexicon.se